Consiliul profesoral

 

Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Merei cu personalitate juridica s-a constituit conform Ordinului MECTS si are urmatoarea componenta :

 

  • ANTON MARIA – director
  • STROE MARLENA
  • SERBANOIU TIBERIU
  • RAPEANU EUGENIA
  • CHIRCA STEFAN – primar
  • SINDRILARU NICULINA – parinte
  • IANCU FLORINITA – parinte
  • NEDELCU IONEL –lider de sindicat
  • 2 REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL