Management

starea invatamantului 2017-2018 semestrul 1

Raport de activitate an scolar 2017 – 2018 semestrul I

PROCEDURI SCIM

PO – 01.03

PO – 03.01

Evaluarea performantelor angajatilor

PO – 04.01 Analizarea si stabilirea structurii organizatorice

PO – 06.01 Planificarea resurselor in vederea atingerii obiectivelor

PO – 06.02 Raportarea periodica

PO – 13.01 Realizarea circuitului documentelor

PO – 13.02 Arhivarea documentelor

PO – 13.03 Realizarea activitatilor de inventariere

PO – 15.02 Dezvoltarea strategiilor SCIM

PO – 93.01 Intocmirea bugetului

PO – 93.03

PO – 93.04

PO – 93.06

PO -08.01Implementarea SCIM

PO-01.01 Desemnare consilier de etica

PO-01.02 Elaborarea Codului de etica

PO-01.04 Cercetare disciplinara

PO-01.05 Identificarea si gestionarea abaterilor

PO-02.01 Intocmire, actualizare, aprobare FP

PO-02.02 Identificare si monitorizare functii sensibile

PO-02.03 Delegarea de atributii

PO-03.02 Formarea continua

PO-05.01 Stabilirea obiectivelor unitatii de invatamant

PO-05.02 Stabilirea si reevaluarea obiectivelor

PO-07.01 Monitorizarea si raportarea performantelor

PO-08.02 Determinarea expunerii la risc

PO-10.01 Supravegherea

PO-11.01 Continuitatea activitatii

PO-12.01 Realizarea circuitului informatiilor

PO-12.02 Comunicarea inter si intrainstitutionala

PO-12.03Corespondenta inter si intrainstitutionala

PO-14.01 Raportarea contabila si financiara

PO-14.02

PO-15.01 Evaluarea SCIM

PO-93.02 Intocmire ALOP

PO-93.05

PO-93.07 Achizitii publice

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2017-2018

PLAN-MANAGERIAL-MEREI-2017-2018-

plan mananagerial dir_adj_2017-2018

 

graficul activitatilor de evaluare

organigrama

ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

PLAN MANAGERIAL MEREI 2015 – 2016

2015-2016-sem1-sugestii-tematica-sedinte-cp

2015-2016-activitate-manageriala-diagrama-gantt

MEREI PDI 2014-2018

PDI PLAN OPERATIONAL 2015-2016

DIRECTOR :
  • PROF. ANTON MARIA
  • TELEFON: 0763795576

 

COORDONATOR SCOALA GIMNAZIALA LIPIA :
  • PROF. STROE MARLENA
  • TELEFON: 0767367778

 

COORDONATOR SCOALA GIMNAZIALA IZVORU DULCE :
  • PROF. NEDELCU IONEL
  • TELEFON: 0760065754